Анализатор за зърно, NIR, спектрометри, Глутеномиячка, измерване на протеин, хектолитрово тегло, падащо число, лабораторни мелници, лабораторни везни, влагоанализатор, микроскопи, рефрактометри, лабораторно оборудване, лабораторна апаратура.
KiriX
 

влагомериkirin

КИРИН Ко ЕООД
Пловдив ж.к. Тракия бл. 149
тел./факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
e-mail: office@kirinx.com

About us ! Apparatuses Download СЕРТИФИКАТИ Projects Contact


BRANCH
ЗЪРНО, БРАШНО, ХЛЯБ, ФУРАЖ
МЛЯКО, МЕСО, МЕД
ПИВО, ВИНО, СПИРТ
ЯДКИ, СНАКС, ПЕЛЕТИ
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПОДПРАВКИ, ЧЕРВЕН ПИПЕР И ТЮТЮН
КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
СЛАДКАРСКА  ПРОМИШЛЕНОСТ
КОЗМЕТИЧНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА
ВЕТЕРИНАРНИ АПАРАТИ
КЛИМАТ, ВЪЗДУХ, ВОДИ, ПОЧВИ
EКОЛОГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
ПЕТРОЛНА  ПРОМИШЛЕНОСТ
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
МИННА ИНДУСТРИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

Лабораторни мелници mill

Flame Photometer пламъков фотометър

Измерване на дебелина на покрития от 10 nm до 50 µm

 

Измерване на цвят


Измерване на лъчения

Измерване на кислородно съдържание


Апарати за ситов анализ, сита, калибри

Ситови машини и ситов анализ

Kjeldahl

Апарат за дестилация по Келдал - Kjeldahl, TKN, азотно съдържание, алкохол, фенол, флориди и цианиди

Бъркалки и шейкъри

Бъркалки и шейкъри,
Автоклави, стерилизатори

стерилизатор

Инкубатори,
сушилни, фризери

сушилен шкаф

Сокслет апарат, анализ на
фибри

Сокслет

Водни и пясъчни вани,
мантели

водни бани


Метеорологични станции
криоскопи и осмометри

orpheusoptics

 

NEW CCD and silicon photodiode-array Spectrometers


пфойфер

 

 

 

Спектрометри, спектрофотометри, фотометри, колориметри, флуориметри, рефлектометри, радиометри, денситометри, нефелометри, луминометри, оксиметри, Raman, LIBS

Как да изберем подходящ спектрометър?

10 основни въпроса и отговора

Тази тема ще е полезна на всеки от вас решил се да закупи спектрометър или анализатор.

Какво да гледаме при избора

1. Детектор Detector Arrays (сърцето на спектрометъра) Новите детектори за UV-VIS-SWNIR обхват биват CCD (Charged Couple Device) , CMOS (complimentary metal-oxide semiconductor) PDA (photodiode array ) и по-старите NМOS (Negative-channel metal-oxide semiconductor) и InGaAs (Indium gallium arsenide) за NIR обхвата.

2. Питайте за производителите.

Кои са водещите производители- Hamamatsu, Sony, Toshiba

3. Питайте за броят на пикселите.

Всеки детектор е съставен от определен брой пиксели, колкото повече – толкова по-добре, всеки пиксел отговаря за определен обхват от честотната лента. Примерно Sony 2048 пикела, ако обхвата на спектрометъра е от 200-1100 nm (обхват 900nm) 900:2048=0.43 nm разделителна способност. Също така разделителната способност зависи и от процепа и дифракционната решетка и може да достигне 0.01 nm, но това е друга тема.

Примерно „Specol 11“ има 1 диод (пиксел) с въртяща се дифракционната решетка до достигане на определен нанометър. Примерно, купувайки Sony 2048 означава, че си купувате 2048 броя Спекола едновременно.

Не се лъжете за еднолъчев, двулъчев (или референтен) и т.н. можем да ви пуснем колкото лъча желаете, но ако са едноканален, двуканален до осем канала (монохроматора), това друг въпрос, използват се за висока разделителна способност на LIBS-системи.

4. Какво да гледаме освен броя на пикселите, също така и тяхната големина -колкото по-големи – толкова по-добре – по-голяма сензитивност.

5. Основен показател за стабилността е съотношението Сигнал/Шум на детектора, колкото е по-голямо- толкова по-добре. Примерно Sony 2048, Сигнал/Шум 200:1, Hamamatsu 1024 Сигнал/Шум 2000:1, Hamamatsu 256 Сигнал/Шум 4000:1

Говорим за детектора, а не за софтуерно подобрение на спектрометъра.

6. Време за интеграция на детектора – Колкото по-малко – толкова по-добре, минималното време за интеграция се движи от 1 микросекунда до 1-5 милисекунди,

7. Скорост на сканиране на спектрометъра от 100 до 700 сканирания на целият спектър за една секунда.

8. Аналогов цифров преобразовател , биват 12, 14, 16 битови, избират се спрямо предназначението на спектрометъра.

9. Интерфейс – USB2 – за сега е най-доброто, но USB1 и RS портовете не са добро решение

10. Софтуер – Windows базиран, многофункционален.

Знаем, че не сме изчерпили темата, на заинтересованите можем да предложим допълнителна информация по разгледаните въпроси, но би ви послужило за основен ориентир в пазара на предлагане.

Какво предлага KIRIN – Най-доброто от всичко изброено плюс софтуер

Spectral Predictor е спектрометричен, калибрационен и прогнозиращ софтуер за Windows базирани платформи. Софтуера може да контролира спектрометри и устройства. Възможност за работа и с други производители с подходящи драйвери, както и обработка на спектрални данни от други спектрометри.

Spectral Predictor е C++ базиран софтуер с архив за база данни, доставящ по-голяма бързина на работа. Автоматично преизчислява интензитета на светлинният източник към абсорбция (Absorbance), пропускливост (Transmittance) и отразена светлина (Reflectence).

Spectral Predictor лесно може да управлява мултиканални USB, RS232 спектрометри, HPLC, ICP, Raman и LIBS системи, линейни и 2D сензори. Осигурява лесно приемане и обработка на данните, архивиране и печат съгласно GLP, ISO, HACCP. Прилагане на класически статистически метод на най-малкия квадрат, използване на референтни стандартни образци, методи за валидиране и калибриране, доверителен интервал, стандартна неопределеност и разширена неопределеност, съгласно (ISO/IEC 17025:2000) и БДС EN ISO/IEC 17025

Спектрометрите и софтуера Spectral Predictor, постигат абсорбционна сензитивност 0.000006 AU

и съотношение на (сигнал/шум) S/N: 140 000/1 , в зависимост от детектора и софтуерните функции за усредняване и изглаждане.

Скорост на сканиране над 500 пълни сканирания на целия спектър за 1 секунда.

Spectral Predictor – On-line – приложен софтуер за следене на няколко параметъра едновременно при следене на промишлени процеси и биологичен, физичен и химичен мониторинг.

Кирин предлага многофункционални спектрометри OrpheusOptics.

Фиброоптичните спектрометри са ново ниво на спектралния анализ и съпоставени с класическите спектрометри се отличават с висока ефективност и надеждност, миниатюрен размер, висока точност, матрични детектори с диапазон 200-1100 nm, разделителна способност до 0.025 nm на електронна платформа 200MHz DSP core.
Спектрометрите намират приложение във високо ефективни аналитични и лабораторни спектрометрични изследвания в областите химия, физика, биология, астрономия, археология, биомедицински спектрометрични изследвания, спектрометричен екологичен мониторинг, спектрометричен контрол на качеството на суровините и готовата продукция.

 

 

 

 

 
 

Влагомерна везна

Влагоанализатори

 
 

Влагомервезнини везни

 
   
 
прецизни
 
   


Microscopes
 

Микроскопи

 
     
     
     
     
     
     
 

Kirin

КИРИН Ко ЕООД
Пловдив 4023
тел.: 032 685855 
факс: 032 685855 
GSM: 0886 333866
office@kirinx.com
sales@kirinx.com

 

 

 

   

Copyright © 2007-2016 Kirin. All rights reserved